Asiakassivut - Kotisivuohjeet

Tämä ohje kertoo tiivistetysti www-sivujen siirrosta Xonetin palvelimelle ja opettaa joitakin perusasioita, esimerkiksi omien virhesivujen luomisen, jne.. Ohjeesta voit esittää kysymyksiä tuobbi-nimiselle henkilölle IRCnetissä.

Sivujen siirtäminen palvelimelle SCP-yhteydellä

Voit siirtää www-sivusi Xonetin palvelimelle käyttäen joko FTP- tai SCP-protokollaa. SCP on suositeltavampi vaihtoehto, koska se hyödyntää kryptausmenetelmiä, ja varmistaa näin, ettei esimerkiksi salasanasi joudu vääriin käsiin. FTP-protokollalla lähetetyt salasanat on helppo kaapata!

Tarvitset SCP-asiakasohjelman. Windows-puolella suosituin SCP-ohjelma on WinSCP, jonka voit ladata tästä. Kun asennat ohjelman ja käynnistät sen, saat eteesi tämänkaltaisen ruudun. Syötä asetukset kuvan mukaisesti.

Mikäli noudatit ohjeita, saat hetken kuluttua Login-painikkeen painalluksesta eteesi kaksi tiedostolistausta. Vasemmalla puolella näet omalla koneellasi olevat tiedostot, oikealla puolella palvelimella kotihakemistossasi sijaitsevat. Tiedostojen siirto tapahtuu yksinkertaisesti vetämällä tiedostot vasemmalta puolelta oikealle, ja kun haluat ladata tiedostoja palvelimelta, sama toisinpäin. Alhaalla olevan painikerivin avulla voit luoda esimerkiksi kansioita niin palvelimelle kuin omalle koneellesikin.

Tiedostonsiirto FTP:llä

FTP-ohjelmia on sekä Windowsille että Unixeille tarjolla monenlaisia, helppokäyttöinen Windows-FTP-klientti on esimerkiksi AtomFTP, jonka voit ladata tästä.

Hyvät käyttöohjeet AtomFTP:lle löydät täältä, tiedostojen siirto suuntaan ja toiseen toimii samalla periaatteella kuin graafisissa SCP-ohjelmissa.

.htaccess-tiedoston hyödyntäminen

Apache-http-palvelimen .htaccess-tiedostoa voi hyödyntää www-sivuilla monin eri tavoin. Suosituimpia käyttötapoja ovat omat virhesivut ja hakemistojen salasanasuojaus, joista kerrotaan tässä lyhyesti.

Mikäli haluat käyttää .htaccessin mukanaantuomia mahdollisuuksia hyväksesi, luo tiedosto nimeltä ".htaccess" (ei tiedostopäätteitä!) hakemistoon, jossa säilytät www-sivujasi. Kaikki .htaccess-asetukset kirjoitetaan tähän tiedostoon.

Omat virhesivut

Luo mahdollisille eri virhetilanteille omat virhesivusi, esim. Error 404:lle (Tiedostoa ei löydy) sivu nimeltä "eiloydy.html", jne.. Lisää sitten .htaccess-tiedostoon vaikkapa seuraavankaltaiset rivit.

ErrorDocument 401 /virhe/kirjautuminenvaaditaan.html ErrorDocument 403 /virhe/kielletty.html ErrorDocument 404 /virhe/eiloydy.html ErrorDocument 500 /virhe/palvelinvirhe.html

Ensimmäisenä rivillä oleva teksti "ErrorDocument" osoittaa, että kyseessä on virhesivu. Toisena on virheen koodi, ja sen jälkeen hakemistopolku virhesivulle palvelimella. Esimerkin mukaisesti palvelimelle olisi siis tehtävä kotisivuhakemistoon virhe/ -alihakemisto, jonne virhesivut sijoitettaisiin.

Mahdolliset eri virhetilanteet koodeineen löytyvät täältä.

.htaccess-salasanasuojaus

Suojataksesi jonkin hakemiston salasanalla sinun tulee luoda tiedosto .htpasswd (ei tiedostopäätteitä!) ja siirtää se palvelimelle. Tiedoston sisältö on yksinkertainen, rivit ovat muodossa "[tunnus]: [salasana kryptattuna]", eli esimerkiksi:

tunnus:VMYzKX0ucDFQA
tunnus2:Xcxop9EUn8Ffo

Voit helposti luoda tarvittavat rivit tiedostoon täältä löytyvällä generaattorilla. Kun olet lisännyt kaikki haluamasi tunnukset, määrittele vielä .htaccess-tiedostoon salasanalla suojattava hakemisto ja muutama muu asetus:

AuthUserFile /www/polku/hakemistoon/.htpasswd
AuthName Salasanasuojattu hakemisto
AuthType Basic
require valid-user

AuthUserFile-kohtaan määritellään hakemistopolku tiedostoon, jossa ovat tunnukset salasanoineen. AuthName puolestaan on nimi, joka näkyy kun palvelin kysyy tunnuksia salasanasuojattuun hakemistoon pyrkivältä.